Wat is relatietherapie?

Relatietherapie Woerden

 

 

 

 

Wat is relatietherapie, en hoe vind ik het gevoel terug?

1.ISTEL dat mijn partner niet met me praat?

Je praat met je partner omdat je wilt weten wat hij of zij denkt en hoe hij of zij zich voelt. Uw partner spiegelt zijn of haar gevoelens aan u terug. Als je dat doet, heb je de kans om zijn of haar gevoelens te begrijpen en je eigen vragen te stellen. U doet dit natuurlijk indirect, maar het heeft altijd geholpen om uw partner op een andere manier te begrijpen. Misschien kunt u uw partner ook om een objectieve mening vragen.

2.IS de partner te veel grappen aan het maken?

Een grap is, zoals ieder weldenkend mens weet, gewoon een grappige observatie die zich blijft herhalen. Maar de grap is niet grappig. Hij is bedoeld om te kwetsen. Helaas kan een slechte grap je relatie schaden. Maar hoewel je nog steeds niet kunt voorkomen dat je partner een grap vertelt, heb je meer gereedschap in je gereedschapskist om ermee om te gaan.

3.SPring heeft de partner een verslaafde houding aangenomen?

We kunnen onze partners niet veranderen. We kunnen alleen onszelf veranderen. Op het werk heb je misschien te maken met de collega die obsessief vroeg op het werk komt. Als je partner de neiging heeft te falen op het werk of als hij of zij werkindrukken krijgt die zeer tegenstrijdig zijn met de schijn van zelfbeheersing, overleg dan met je partner met een therapeut.

4.ONG Zo slecht?

Je weet dat de situatie met je partner slecht is. Je weet dat de relatie niet werkt. Maar je hebt niet langer het gevoel dat je het aankunt. Je begint je bang te voelen. Je maakt je zorgen dat je misschien in staat bent om de relatie te beëindigen. Je begint je voor te stellen wat er allemaal met je kan gebeuren als je weggaat. Je noemt jezelf vrienden, maar het enige waar je over praat is hoe eenzaam het zal zijn om alleen te zijn. Dit is examenvrees, ook bekend als ‘de duivelskaart spelen’.

Overweeg je serieus om in relatietherapie te gaan?

Goed. Als je van plan bent om in een relatie te blijven, dan kan het zinvol zijn om therapie te volgen. Je moet het echter serieus nemen voordat je een relatie aangaat. In feite, voordat de therapeut er zelfs maar aan toekomt om u naar uw adres of andere informatie over uzelf te vragen, zou uw relatie zich al ontwikkeld moeten hebben tot een ‘slachtoffer’-toestand.

Als je eenmaal de hele therapie door de slachtoffermentaliteit vasthoudt, kan niemand je meer helpen. Het begin van de relatie is een tijd om de slachtofferhouding los te laten. We moeten de verantwoordelijkheid aanvaarden voor elk deel van onze relaties, of de dingen nu wel of niet goed voor ons uitpakken of dat we elk grammetje energie dat we Ner kunnen krijgen opslurpen. Als je het slachtoffer wordt, verlies je de toegang tot de dossierkast die je kindertijd heet. Daarom moet je je van tevoren voorbereiden op een geweldige zelfaanvaarding om die ‘slachtofferkwesties’ te veranderen.

Wanneer je begrijpt dat jij de situatie hebt gecreëerd, dan zul je begrijpen dat je de macht hebt om haar te veranderen. Door een pad voor verandering te creëren, heb je een reuzensprong gemaakt naar de volgende fase in je groei en volwassenheid als persoon, wat gebeurt wanneer je je herinnert dat je alles en iedereen kunt overleven die het leven je toewerpt. En niemand of niets is nog echt een bedreiging. Als de relatie niet werkt, is dat niet omdat de relatie slecht is – helemaal niet – je zit in die relatie met het centrum van je wezen. Er zijn geen ‘sterke’ of ‘zwakke’ aspecten. Het enige gevaar dat echt bestaat is dat je je door andere mensen laat vertellen wat je wel of niet bent – dat is alles wat ze over je weten, en dat is wat ze willen. De enige angst in relatietherapie is de angst voor verandering!

lees meer:

Uitvoerend Leiderschap

Coaching burnout

 

 

 

 

 

 

Ik weet van een dominee die zei dat een van zijn belangrijkste “leuke activiteiten” (na zijn preek) tijdens de zondagochtenddienst was om de gemeente het doel te vertellen en te zien “wat de Geest wilde dat de mensen zouden weten.” “Wat is het dat de Geest wil dat jullie weten?” vroeg ik aan een groep mensen van de afdeling Human Resources van een top 5 wereldwijd bedrijf. Ze vroegen zich af wat ik daarmee bedoelde. Ik vertelde hen dat aan het begin van elke week de wereldwijde directeur van het bedrijf samenkomt met een aantal senior mensen om zeer specifieke zakelijke doelen door te nemen. Het doel van die vergadering is om het potentieel van het bedrijf te positioneren, vorm te geven en te sluiten op het hoogste niveau van effectiviteit. Uiteindelijk worden de afdelingshoofden betrokken bij het proces om in de directiekantoren een collectieve waslijst op te stellen van zaken die de directeur als werkelijk effectief heeft aangemerkt. Wanneer zij de vergadering beleggen, geven zij een breed mandaat over hoe de managers in het kantoor hun werkdag moeten doorbrengen. De managers zullen zeer snel beginnen met het uitpluizen van meer dan honderd zogenaamde deskundigen die de managers hebben geïdentificeerd.

Het belangrijkste om te onthouden is dat al dezeIts zullen leiden tot belangrijke doelen of doelstellingen die de uitvoerende leiding is gepleegd aan. Het doel van zo’n vergadering zou zijn dat de leidinggevende op de agenda duidelijk minstens een dozijn belemmeringen of potentiële obstakels heeft aangegeven voor het verwerven van de benodigde kennis of conditie om effectief in het bedrijf te kunnen werken. Ook zouden de richting, de visie en de cultuur van de organisatie vaak worden verrijkt door de lijst van de mensen die blijk hebben gegeven van autoriteit, geloofwaardigheid of ervaring (of kunnen hebben) in het verkopen van de organisatie over de behoefte van bepaalde producten aan de markt.

Eén ding heb ik echter opgemerkt: hoewel deze managers bij ons terugkwamen met deze lijst, was het resultaat van deze bijeenkomsten heel vaak een mislukking, omdat het hen meestal ontbrak aan betrokkenheid bij het werkelijk leggen van de basis voor een levensvatbare, coachbare organisatie of team. En, hoeveel van ons kunnen zich de uitkomst van zulke bijeenkomsten herinneren? In 1987 had ik de leiding over het seizoenstrainingsteam van de Blues Brothers en het team deed het eigenlijk best goed, om lof voor te hebben. Maar als een manager of directeur ons zegt dat we flexibel moeten zijn in onze aanpak en dat we, ja, onze plannen moeten kunnen aanpassen en bijstellen, wel, dan willen we dat soort antwoord niet horen.

We horen de woorden, “We hebben je nodig om laat terug te komen,” en dan vertelt de manager ons, dat het doel van deze specifieke vergadering is om haar/hem te informeren dat ze ons moeten terugbellen binnen een uur, of twee minuten nadat de vergadering voorbij is. Weet je, ze moeten ons terugbellen omdat wij -ook?

Het team moest terugkomen omdat het zich niet aan een afspraak kon houden; omdat, vrees ik, periode van de gebeurtenissen die we meemaakten, de doelstellingen van het team autonoom werken niet hetzelfde is als tijd en middelen niet een bepalende factor blijken te zijn. Het proces van mogelijke teamleden uitbesteden aan anderen vond plaats. Feit blijft dat (1) het opstellen van de agenda of, als het team in staat is een goede facilitator te vinden, (2) het opsplitsen van de agenda in kritieke gebieden die moeten worden bereikt voor de doelstellingen van het team dat hij/zij leidt.

Een van de andere facetten van het coachbaar proces zijn kader-leiders. Dit is niet hetzelfde als een ervaren lid, in een bepaald tijdsbestek of op een bepaalde plaats, die de geschikte persoon is om op te treden als onze coachende leider. Het proces is veel subtieler en kan mogelijk verschillen van de ene persoon -in het ministerie of in de bedrijfseenheid- tot de volgende. Het is geen formele teamleider waarbij je een aantal mensen moet uitkiezen voor de leiderschapsrollen. Het is een persoon, die in onze termen -ik zal zeggen wat “coaching” voor dit artikel betekent- de Getaway Smith is. Het is een persoon die het werk van een heel team kan doen.

Coaching vindt plaats rond de ontwikkeling van uw vermogen om uw visie, missie, doelstellingen en objectieven om te zetten in bedrijfsdoelstellingen, processen en procedures. De belangrijkste oefening in teambuilding is waarschijnlijk de groei van het interdepartementale en projectoverschrijdende team, waarbij u uw mensen in een multi-departementale omgeving laat functioneren. Of, je krijgt een team om te opereren als een klein maar zeer goed functionerend binnen-projectteam.

Er is een grote neiging om de hoeveelheid coaching te variëren en te vermijden, maar nogmaals, u zult veel schade toebrengen aan het vertrouwen van een team en de organisatorische resultaten die u probeert uit te zenden, door de manier waarop u uw coachingstaf selecteert.

lees meer:

Coaching en begeleiding

Coaching Apeldoorn

 

 

 

 

Coaching is een leerproces. Een gesprek tussen de cliënt en de coach kan voornamelijk telefonisch plaatsvinden of via een combinatie van telefoongesprekken. De coach biedt ondersteuning en duidelijkheid over toekomstige doelen. De coach maakt vaak deel uit van de coachingalliantie via de telefoon of kan rechtstreeks of via Skype met een coach werken. Een gemeenschappelijk formaat dat door veel coachinginstanties wordt gehanteerd, is te beginnen met een doel en vervolgens door te gaan naar neutrale of meer specifieke doelen. Coaching is vaak afgestemd op de specifieke coachingalliantie.

Coaching zelf roept vragen op. Het doel van coaching is om vragen op te roepen. Om meer vragen te stellen. Cliënten stellen vaak twee vragen, die zelf weer diepere vragen oproepen. Wanneer cliënten hun problemen voldoende hebben geïdentificeerd en ze klaar zijn om ze aan te pakken, komt vaak de vraag – “waar moet ik beginnen?”

Als de cliënt met een vraag zit, is dit een goed moment om de coachingtools van de coach te bekijken en meer informatie over coaching te krijgen. Om een cliënt betrokken te houden is de coach ook een persoon die de gecoachte tegemoet komt. Een empowerende relatie waarin de cliënt weet dat zijn coach er voor hem zal zijn. De gereedschapskist van de coach door opleiding en ervaring geeft de cliënt, de coach en de gecoachte mogelijkheden om te leren hoe succesvol te zijn in hun persoonlijke strijd. Dit wordt ook gezien als een verbintenis van de coach om door te zetten.

De beste stijl van coaching is open. Het biedt de cliënt een geschikte en veilige omgeving om zijn of haar wereld te verkennen en te leren zonder dat hem of haar wordt verteld wat te doen en hoe het te doen. Het nodigt de cliënt en de coach uit om als een team meer te weten te komen van wat we geloven dat de cliënt nodig heeft om te groeien en om verder te gaan op de ontdekkingsreis.

Coachen is een proces dat moet bestaan uit beoordeling van de cliënt en de coach, verfijning en focussering, opbouw en registratie, feedback en leren. Voor de effectieve voltooiing van een coaching proces is het team gecommitteerd aan een relatie die zelden kan mislukken. Gebrek aan vertrouwen en slechte communicatie zullen het hele coachingproces in gevaar brengen. Als het proces moeizaam verloopt, zal de cliënt de neiging hebben zich terug te trekken en gedesillusioneerd te raken. Dit is een mislukking van de coach, welke kant het ook opgaat. Het resultaat zal een onvervulde zakenrelatie zijn.

De coaching relatie is gebaseerd op vertrouwen en wederzijds respect. Wat nodig is om deze relatie op te bouwen, is in de praktijk al te vinden in de meeste zakelijke en verkoopsituaties, maar dan met de nadruk op wat er ontbreekt in een coachingrelatie, in plaats van op wat goed is.

Natalie Ekberg is een internationale persoonlijke en executive coach en biedt zelfverbeterende, motiverende en coachende e-cursussen en e-boeken aan, evenals face to face of telefonische coaching.

lees meer:

Coaching – Wat is het?

Coaching Utrecht

 

 

 

 

Alvorens na te denken over wat coaching is, nodig ik u uit na te denken over het concept van coaching als het gebruik van een specifiek model. Het model dat algemeen gebruikt wordt op het world wide web is dat van de coach en de cliënt. Een recente studie over gedragsverandering toonde aan dat Foresight de allerbeste instrumenten in de gereedschapskist van de coach biedt. Het gebruikte model was ontworpen om een cliënt te ondersteunen die een specifiek gedrag wil veranderen. Foresight, misschien omschreven als Bannister-getraind, biedt krachtige praktische tools die u kunt creëren om uzelf of uw organisatie te helpen bereiken wat u wilt.

Waar gaat coaching over? Het gaat om het ondersteunen en begeleiden van een ander om succesvoller te worden en de door hen gewenste resultaten te bereiken. Coaching omvat het werken met mensen om hen bewust te maken, om doelen te stellen en om actie te ondernemen. Bij coaching horen cabines, discussies, vragen stellen en luisteren. Bij coaching gaat het niet alleen om de prestatie of het vermogen om te presteren, maar ook om het vermogen om de staat van zijn, de mind-sets, de interne hulpbronnen en vaardigheden te ontlokken. Bij coaching gaat het om het ontwikkelen waar mogelijk en het worden van de onontwikkelde toestand.

Coachment and films Free to Change is bedacht door Tony Buzan als een proces om mensen op een laag niveau te helpen hun ervaring van hun wereld te veranderen; het omvat de theorie, educatie. Om een voorbeeld van de theorie te laten zien tekent hij een glas van Dylan die zijn vriend in een bar de hand schudt. Terwijl dit gebeurt leert de cliënt heel lang van zijn vriend weg te lopen en dan doen ze wat ze willen. Er zijn momenten in deze ervaring dat de cliënt moet ervaren hoe hij/zij zich zou voelen als hij/zij zou kunnen doen wat hij/zij wil. Het glas weerspiegelt dit mentale model. De cliënt is niet bezig met een denkproces over wat hij/zij wil bereiken, dus de coach-cliënt relatie is gebaseerd op zijn/haar ervaringspsychologische relatie.

De cliënt is niet bezig met een mentale constructie of wordt betrokken bij de mind-sets, interne hulpbronnen en vaardigheden voor coaching. Coaching is een actieproces dat niet alleen gebaseerd is op opleiding en theorie, maar ook op diensten en procedures. Veel van deze opleidingen en te leveren prestaties zijn case study advertenties of zijn afkomstig van bronnen buiten het algemene kader van de invloedrijke kredietfaciliteit. De manager of supervisie wordt vaak geïdentificeerd als het equivalent van een coach.

Enkele voorbeelden van een Coaching Proces of een Coaching Client Analyse worden in het volgende verhaal geschetst.

Anification (frey) een openbaar accountant, die vele jaren in een bepaald beroep had doorgebracht waarmee zij zich gevoed voelde en waarin zij zich niet echt tevreden zou voelen, had de grenzen van haar leven laten glippen in een poging haar vader te behagen. Hij had haar van elke verdere verbintenis met alles wat hij als “nieuw” beschouwde, afgehouden. Tenslotte had zij het punt bereikt waarop zij ermee instemde in zee te gaan met een collega-accountant (Jack) die begrip had voor haar werk, en voor haar vader.

Zij kwamen wekelijks bijeen om de “agenda’s” te bekijken die de kwesties weerspiegelden waaraan zij werkten. Zij hadden een papieren agenda gebruikt omdat zij zelf geen toegang hadden tot een professioneel softwareprogramma en het IT-bedrijf hen niet langer ondersteunde. Hierdoor moesten zij beiden hun eigen ‘anderings’ en ‘uitnodigingen’ enz. nog eens doornemen en zinvolle aantekeningen en notities maken.

Deze “vluchtplannen” waren een enorme en een onthullende bron voor hem. Hij kon de beperkingen en restricties zien die haar door haar vader waren opgelegd en nu was hij in staat om haar Levensbasketbalplan te zien, waarin zij de beperkingen die zij werkelijk wilde vervullen, versterkte door deze specifieke manier om haar werk te doen. Terwijl ze aanwezig was wist ze wat ze wilde doen en waarom ze het wilde doen, maar de obstakels die ze tot dan toe had opgeworpen weerhielden haar ervan om vooruit te komen en ze wist dat ze wat werk aan haar ‘Proces Planning Vaardigheden’ zou moeten doen om op dat pad te beginnen en haar eigen persoon te worden.

Het bereiken van hun doelen werd het hoofddoel van hun relatie. Met hun gemeenschappelijke focus werden ze zich er al snel van bewust dat er andere mogelijkheden zouden kunnen zijn, binnen hun eigen gedachten en werk, voor andere mensen daarbuiten. Als mensen weten we allemaal hoe aantrekkelijk dit is. Kan dit echt gebeuren in de ‘atletiekwereld’? Zou het hebben kunnen bestaan met een mannelijke coach?

Ja het was gebeurd met een man genaamd BradPicture. Het Verenigd Koninkrijk heeft een fantastische ‘agu Weston’ Ice Nights omdat mensen van alle gezindten betalen voor wat vaak een ‘Ringen door de lucht’ alcohol zou worden genoemd. Wat een prachtige manier om over de kasseien en de stress en de ontgoocheling van het werkende leven heen te komen, de na-effecten van het drinken van te veel alcohol zoals BradPicture deed. Hij besteedde zijn prestatie in zijn laatste jaren aan de opleiding tot Coach, praten over de filosofie van het leven en wat het is en hoe het niet is. Hij was heel duidelijk een zeer inspirerende tegenstander van de alcoholist, twaalf stappen vooruit als het maar kan!

Wat is coaching?

lees meer:

Coaching – een doeltreffende manier om uw prestaties te verbeteren

Coach Bergen op zoom

 

 

 

 

 

Coaching is een uiterst doeltreffende manier om uw prestaties te versterken en te verbeteren. Coaching is ook een uiterst efficiënt proces, omdat het tot de kern doordringt van de werkelijke uitdagingen waarmee mensen worden geconfronteerd. Elk individu of team dat gecoacht wordt, zal na verloop van tijd meer van zijn potentieel ontwikkelen, omdat coaching resultaatgericht is, niet activiteitgericht. Coaching gaat ook over het ontwikkelen van een effectief actieplan, commitment en focus.

Wat is het verschil tussen coaching en opleiding ? Terwijl bij opleiding en andere op informatie gebaseerde interventies het verwerven van informatie over een onderwerp centraal staat, gaat het bij coaching om het aanleren van vaardigheden om veranderingen in het gedrag van individuen of teams teweeg te brengen. Coaching maakt gebruik van een doeltreffend “whole brain” proces, de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden van het individu of het team, en theotinentie. Om dit punt duidelijker uit te leggen, zullen we een verhaal gebruiken, dat ons allen bekend is.

Een verhaal over de effectiviteit van teamwork in een sportteam

Enkele jaren geleden bood de evenwichtige coach in vele profploegen de hemel betaald, maar toch gemakkelijker zal zijn dan de volledige hel. Zijn doel was om een club die op het randje van faillissement stond naar bijna bankzittende superteams te brengen. Zijn aanpak was, volgens dezelfde redenering, een harde verkoop op ego en buy-in, dialogen, hard werken en hoge prestaties. Hij verspilde geen tijd door te praten over de implicaties van een mislukking in het geval, bijvoorbeeld, het team ernstig versplinterd zou raken door gespleten leiderschap of medewerkers die ervoor kozen te vertrekken. Hij concentreerde zich op het opbouwen en ondersteunen van een cultuur, om ervoor te zorgen dat het team zijn focus behield, terwijl hij voorstelde dat het eigenaarschap van het team idealiter zou worden uitgebreid naar de coachingstaf om de integriteit van het team te behouden. In de praktijk klonk het heel goed.

Een “vorig leven” coach heeft misschien absoluut geen interesse in u persoonlijk, en richt zich vooral op uw potentieel als coach. Geen enkele aanwijzing, aangezien wij, als managers of leiders, bijna in verlegenheid worden gebracht als we toegeven een gemiddelde manager te zijn. Communicatie is altijd zo essentieel, vooral in de zakenwereld. De coach-coachee relatie, in dit geval, was in vroegtijdig verval, het team dat failliet was dreigde voorgoed de deur uit te gaan. De aanwijzingen waren dat ze de overnamekosten en dergelijke konden opkrikken, maar de gedachte was toen dat ze buy-in en commitment wilden via een TV-contract. In theorie zou het hele team en het management bezig moeten zijn met “plannen voor de toekomst”, maar in de praktijk was het daadwerkelijke commitment er niet. De manager had zijn team ook teooooh en ahagain blootgesteld en dit kon hen in de problemen brengen, maar ik dwaal af…

De eigenaar van het gelukkig failliete team bood toen een supercontract aan, ter waarde van honderdduizenden dollars, maar kon wel maaltijdtijd leveren. Het gezeur vermenigvuldigde zich met als gevolg dat de manager zijn eigen aanzien beschadigde ten overstaan van zijn eigen collega’s. Zijn houding leek te zijn “escaleer door!”, hoewel het een maar al te vaak gebruikte tactiek was. Het idee is dat de omvang van de cheque, door de “veiligheid” van de portefeuille te verhogen, je onder druk zou zetten om de manier waarop je dingen deed te veranderen. De systemen die erbij zouden moeten komen, zoals opslagruimte, koelapparatuur, foodservice enzovoort, zouden beredeneerd genoeg zijn voor “business-as-usual”. Ze hadden zoveel rook en spiegels om zich heen, dat ze klaar waren voor een brand die hen in het algemeen zou kunnen doden. En, het zou een exotisch onaantrekkelijk persoon als de eigenaar van het team, met een onophoudelijke behoefte om de irn ow nog functioneren, met zijn inzet ondanks al die uiterlijke tekenen van het tegendeel, om zo’n brand.

Dit is typische coaching in de praktijk op het hoogste niveau, vaak over het hoofd gezien en in het slechtste geval in onbelangrijke taken. De coach zit in wezen achteraan op de bank in het beste geval, en moet van de senior manager een veroordeling krijgen voor de goede coachprestaties van zijn staf. Zo’n situatie betekent waarschijnlijk dat de coach uit hoofde van zijn functie druk in gesprek is met zijn staf, en in zo’n gesprek misschien een Facebook-verbinding maakt of een e mail stuurt naar een oude vriend. Maar het is alsof ze werken aan grotere en sterkere systemen door te onderwijzen, te dicteren en te bardoeën.

Nu komt het weer terug op de twee kanten van de medaille. De coaching gaat meestal over het creëren van een betere werkrelatie tussen de manager en de coachee, of, om in coachingstermen te spreken, de leider in het team wil resultaten zien, en de leiderloze coach, gaat maar wat aanrommelen. Jij bent in dat geval de manager, er wordt van je verwacht dat je leiding geeft, de systematische training ontwikkelt, het extra uur voor de sportschool uittrekt, sterk en snel bent, het eten opeet. Een heleboel andere dingen. Maar het rendement van je “harde werk” moet meer zijn dan de tijd die het kostte om aan de top te komen, en verder.

lees meer:

Time Management Coaching

Coach Oosterhout

 

 

 

 

Time Management Coaching

Wij helpen veel mensen in onze workshops time management coaching. Het omgekeerde is waar. Vaker wel dan niet vinden we weinig parate en bereidwillige deelnemers voor sommige van de time management workshops die we aanbieden. Dit was een echte verrassing voor de medeoprichter van het Time Management Coaching programma en het heeft enkele jaren geduurd voordat we het zagen in het licht van frustratie en cynisme. Keer op keer hebben we van onze studenten (waarvan de meerderheid leraren op school zijn of managers bij overheidsorganisaties) gehoord hoezeer ze altijd hebben geworsteld met time management.

Zichzelf uitdrukken en communiceren is een fundamentele benadering van coaching die de andere persoon verzekert dat je in werkmodus bent en geen “reactieve” werknemer, klaar om te wijken als je denkt dat de manager of baas iets verkeerd heeft gedaan.

Time management coaching kan onze professionals helpen bij het vinden van en communiceren met hun tijd en de problemen die het time management beïnvloeden. De problemen beginnen meestal in de loop van de tijd op zo’n grote verscheidenheid van manieren:

1. Te laat komen: op elk moment, op elke plaats.

2. Geen persoonlijke prioriteiten hebben.

3. Lange werktijden; vaak ten koste van tijd voor het gezin: voor degenen onder ons die bevoorrecht zijn geweest in de mogelijkheid om zich overdag op hun eigen werk te concentreren, is het een echte zorg dat er geen persoonlijke prioriteit is voor alles wat op het werk komt.

4. Ernstige afleiding tijdens de werkdag.

5. Overmatig veel tijd doorbrengen met onbelangrijke mensen.

6. Een verstoorde relatie met de mensen waarmee je samenwoont.

Het Time Management Coaching programma is zo populair geworden en is internationaal volledig geaccrediteerd in de afgelopen 7 jaar tot nu toe. Ik vraag me af waarom? Waarom moet dit nieuwe programma worden aangeboden als onderdeel van het welzijnspakket op de werkplek? De twee basisredenen zijn dat (a) senioren nu hun vermogen moeten behouden om hun eigen leven te leiden en te genieten van de doelgerichte garanties die met dergelijke counseling en coaching kunnen worden verkregen. Het is nog steeds de nummer één oorzaak van geheugenverlies bij werknemers; mensen die een voltijdse baan hebben maar geen tijd om die te behouden, onttrekken zich aan hun verantwoordelijkheid tegenover hun gezin, vrienden en collega’s. Zij moeten een deel van hun tijd blijven liefhebben en beheren. Dus, deze beide redenen zijn een sterke zaak voor de Time Management 3 uur durende cursus.

Een time management coach of een opleidingsprogramma om de werknemers te coachen zal de werknemers en hun werkgevers helpen om een gezonder, gelukkiger en productiever leven te leiden. Het organiseren van mensen is normaliter de beste oplossing voor de twee belangrijkste redenen:

1. Het is gemakkelijker en kan veel efficiënter gebeuren met de juiste follow-up.

2. U kunt de tijd en het seizoen van een werknemer betalen.

Een 45-minuten-per-dag Time Management cursus rond dit programma is krachtig. Je kunt het time management van je cliënten of je vrienden verbeteren. Hier is het verband tussen coaching en tijd, en de voordelen die je cliënten zullen genieten door zich in te schrijven voor een Time Management Programma.

Copyright (c) 2007. cathie car rede Resistance Performance, Inc.

Coachen op een manier

Coach Almere

 

 

 

 

 

Coaching heeft te maken met wielen die het succes van de individuen veel sneller maken, maar, het belangrijkst diep in ons eigen geloofssysteem. Coaching gaat over het ontdekken van sterke punten en over het overwinnen van beperkingen zoals een laag gevoel van eigenwaarde, gebrek aan zelfvertrouwen en uitstelgedrag.

Iedereen zal de rest van zijn leven elke dag met uitdagingen te maken krijgen. Mensen worstelen om obstakels te overwinnen. Mensen met een laag gevoel van eigenwaarde kunnen niet succesvol zijn. Mensen met ernstige beperkingen in een bepaald domein kunnen succesvol worden in andere domeinen, maar hebben de beperking van zelfvertrouwen, beschikken niet over de juiste vaardigheden, of missen de expertise op sommige gebieden. Er zijn veel belangrijke werkterreinen, Leiderschap is slechts een klein voorbeeld. Organisaties moeten het principe van coaching omarmen om te groeien en te concurreren in de wereld op geavanceerde snelheid.

In elk vakgebied en elke organisatie wordt professionele coaching erkend als uitvoerende vorm van persoonlijke verandering. Opleidingsprogramma’s en opleidingsmethodologieën kunnen in de loop van de tijd veranderen, maar coaching is een programma dat over een lange periode een constante en progressieve verbetering van de prestaties van de mensen en hun groepen garandeert. Coaches, wier expertise ongeëvenaard is, kunnen experts worden genoemd. Zowel de coach als de gecoachte cliënt ontwikkelen een duurzaam vertrouwen en de relatie creëert een focus in het oplossen van het probleem. Beiden ontdekken in elkaar sterke punten en vaardigheden die in tegengestelde domeinen werkzaam zijn, wat wederzijds de voordelen van coaching bevorderd. De cliënt leert hoe de kracht van zijn of haar bondgenoot te sturen en het gedrag van de ander te veranderen.

De coach en de cliënt streven er beiden naar het potentieel van het individu naar boven te brengen met het oog op de evaluatie van zijn of haar capaciteiten. Door analyse en interventie wordt de cliënt geholpen in het onthullen van zijn talent en capaciteit die anders onopgemerkt zouden zijn gebleven. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de belemmerende overtuigingen en de groei van persoonlijke kwaliteiten. De cliënt wordt min of meer ingedeeld in drie imposante domeinen, ziekte intelligentie ufocures, persoonlijke kracht en leiderschapseigenschappen. De coach en de cliënt werken samen aan deze domeinen. Zij proberen het productieve resultaat te bereiken door het evenwichtige gebruik van de drie domeinen van persoonlijke kracht, persoonlijke macht en leiderschap.

Dit is de Laat me je meenemen naar de definitie van coaching op een manier die nuttig zal zijn voor zowel de cliënt als de coach.

Coachen is:

Coaching is een geheel van hulpmiddelen, vaardigheden en informatie die een persoon helpen zijn of haar eigen prestaties en die van anderen in organisaties, teams, in gezinnen, in onderwijspraktijken te maximaliseren. Coachen is een proces waarbij het “juiste” gebruik van de sterke punten, bekwaamheden, kennis en mogelijkheden van mensen de harmonie en het functioneren van een groep en de ontwikkeling van organisatorische capaciteiten verstoort.

Veel alternatieve geneeswijzen zijn nu een vast onderdeel van coaching. Met welke kwalen worden de cliënten geconfronteerd? Hoe kan de coach hen door deze moeilijkheden heen helpen? Hoe kan hij hen bekrachtigen om hun problemen te compenseren? Welke nieuwe overtuigingen heeft de cliënt die hij aan de leden van zijn groep zou willen overbrengen?

Wat zijn de problemen? Wordt de cliënt geconfronteerd met problemen? Wat is de belangrijkste zorg van de cliënt? Welke overtuiging is hij of zij nu bereid los te laten en wil hij of zij door de oude vervangen? Er wordt een behoeftepeilingsgesprek gevoerd.

Na het behoeftenevaluatiegesprek ontwikkelen de cliënt en de coach een actieplan, de coach houdt een feedbacksessie, en ze evalueren de resultaten.

lees meer:

Het fysiotherapieprogramma

Fysiotherapie Soest

 

 

 

Wanneer fysiotherapeuten met een individu werken, wordt elke persoon op de juiste manier bediend en gestuurd, afhankelijk van de behoeften van de persoon. Wanneer een persoon onder behandeling is, verbetert de fysiotherapeut de functies van het lichaam en helpt hij of zij zich aan te passen aan de veranderingen, die buiten uw macht liggen. Een persoon met een eigen bedrijf zal kiezen voor de verschillende verbeteringsprogramma’s. Maar in een opeenvolgend scenario kan een bedrijfseigenaar kiezen voor de kinesitherapieprogramma’s voor zijn of haar collega’s. Deze zijn ontworpen om te helpen en bij te wonen aan de gevarieerde behoeften van mensen zoals zij die beschouwen.

De fysiotherapie omvat oefeningen en lymfatische injecties als opdracht aan het lichaam gegeven. De lymfatische injecties of vloeistoffen, zijn de noodzakelijke stap om de lichaamsfuncties in een normaal tempo op gang te brengen en helpen ook een individu om door de medicijnen te reizen, die uiteindelijk bedoeld zijn om op natuurlijke wijze vrij te komen.

Fysiotherapie heeft vele voordelen:

o Het helpt de spieren te verruimen en helpt bij de ontwikkeling van de botten en geeft de spieren weer vitaliteit.

o Het helpt bij de beheersing van pijn, dus wanneer het lichaam van pijn verlost is, leidt het ook naar de juiste manier van functioneren.

o Het helpt om de immunoc trailering procedure in het lichaam te verbeteren, wat een persoon helpt om de juiste immuniteit te hebben in het geval dat het lichaam cellen produceert die een kettingreactie hebben tegen verschillende factoren.

o Het helpt bij de verhoging van de bloedcirculatie in het lichaam, waardoor de bloedsomloop in de aderen verbetert en een omgekeerde reactie in de slagaders en de toediening van het bloed dat in staat is om voedingsstoffen in het lichaam te vervoeren.

o Het helpt bij het optimaliseren van iemands slaappatroon en helpt zo bij de productie van de alarmerende hormonen die zich diep in het lichaam nestelen.

o Het verbetert je spijsvertering en helpt je immuunsysteem te verhogen

o Het helpt op verschillende manieren, zoals:

o Het helpt om artritis upitis en slapeloosheid te voorkomen.

o Het maakt ook hele lichaamssystemen in de deal, zodat het functioneren van een persoon in negatieve zin verbetert.

o Het ontwikkelt het algemene welzijn en helpt je stressvrij te worden.

o Het oefent het hart, bijgestaan om hartchirurgie te voorkomen, wat een grote zorg is bij hartproblemen, en helpt het hart om normaal te functioneren.

o Het maakt ook een comfortabele slaap mogelijk in een goed van zuurstof voorziene kamer in de bouts, terwijl het lichaam voldoende tijd krijgt om te herstellen en bij te komen van de yogasessies van de vorige dagen.

Zodra u besluit de stress van uw werk en uw privé-leven met een maximum aan vriendelijkheid te beheren, kost een fysiotherapeut ongeveer N3.000,00 en de aanverwante therapieën kunnen thuis worden gevolgd, waardoor de financiële last aanzienlijk wordt verminderd.

Enkele van de meest typische fysiotherapie ondernomen door mensen waren:

o Spiereenheid stimulatie of operatie

o Gewicht Training. ( Sport)

o Nek oefeningen met een elektrische stimulans. ( Asama)

o Geïntegreerde hartoefeningen die de bloedcirculatie naar het hart en alle delen van het lichaam zullen helpen verbeteren: sinus, longen en bloedsomloopstelsel.

o Spieroefeningen met tortens machines & magnetische veld therapie. ( Asama)

o onevenwichtigheden die de blokkade willen opruimen. ( het terugtrekken van de koloniën )

o Anakeating ( ademhalingshulp )

o Sed buizen om te helpen bij het ademhalingspatroon. ( Asama )

o Kan de stappen van een persoon in opgaande trap en achterwaartse stappen in voorwaartse richting. ( Asama )

Oefeningen voor de bovenste ledematen

o Ontspanningsreactie ( neervallen )

o Stressoefening

om het hart in een gezonde toestand te houden.

Er zijn steeds meer medische produkten op de markt gekomen om te gebruiken voor deze persoonlijke therapie, al deze uitvindingen zijn natuurlijk niet tot 200% of meer uitgevonden in hun voorraden, maar zij hebben verslagen gemaakt voor het menselijk gebruik en zijn gekomen met een toepassing en een andere manier van doen, waardoor de mensen zich zekerder en aangemoedigd voelen op hun eigen gebied van werk en persoonlijk leven.

lees meer:

Coaching voor wat het is

Coach Uden

 

 

 

Coaching is precies dat, coaching. Het gaat erom de coach de instrumenten en strategieën aan te reiken om de gecoachte naar een gewenst doel te leiden, niet langer een uitdaging maar een doel.

Heb je een coach gehad? Of bent u coach? Misschien heb je er nog niet eens bij stilgestaan dat het doel van een coach is om specifiek met jou samen te werken om je doelen te bereiken, en je dus de steun en begeleiding te geven die je nodig hebt om ze uit te voeren? Nu is het moment om coaching te beschouwen voor wat het is en wat het NIET is.

Velen van u zullen denken dat dit een vrij leeg gesprek kan zijn.

Alles wat ik wil zeggen is dat mijn definitie van een coach is: “Een persoon die speelt in een hoog trappende, Ferrari-racende, bergvallei in Vancouver, B.C.”

Een goede coach werkt om vele redenen. Hij of zij houdt je bij de les, ook al wijk je af en toe af, om te voorkomen dat je verdwaalt. Hij of zij zal uw cheerleader zijn, zelfs als hij of zij u ‘s nachts wakker houdt omdat u nergens anders heen kunt dan de Onderzoeksits enzovoort. Hij of zij zal u er waarschijnlijk aan herinneren dat u dit kunt doen of zich kunnen inleven in iemand zoals u. De goede coach zal onbevooroordeeld en onemotioneel zijn en alert om het beste in u naar boven te halen.

Een doeltreffende coach zal gevoelig en open zijn over gevoelens, en zal u helpen uw eigen gevoelens te herkennen. Een coach zal geen advies geven, geen beslissing nemen of het probleem voor u oplossen; een coach zal u aanmoedigen om de middelen te vinden die u nodig hebt om te leren, te groeien, uit te breiden, uw vaardigheden te ontwikkelen en verantwoordelijk te zijn. Een goede coach zal ondersteunend, realistisch, zorgzaam en aanmoedigend zijn en uw welzijn in het achterhoofd houden.

Hoe omschrijf je dan een coach?

Een coach is een persoon met wie je een primaire ervaring, een herinnering, een verlangen, een droom, een uitdaging in een bepaalde situatie, een tekortkoming of de juiste houding ten opzichte van een situatie wilt delen.

Wat is de plaats van een coach in uw persoonlijk geluk, uw carrière, uw relaties, uw bedrijf, uw leven? Hoe moet deze coach “passen” om bij te dragen aan de genezing die u zoekt?

De verwoording van intenties gebruiken veel bedrijven om een perspectief van buitenaf te ontwikkelen; het is echter het delen van de interne gedachten, ervaringen en gedachten tussen een coach en coachee dat de basis vormt van een op oplossingen gebaseerde en duurzame oplossing voor het probleem in kwestie.

Als u een professioneel kaderlid bent, een bedrijfseigenaar, een ouder, een manager, een vrouw of een man, een kaderlid van een klein bedrijf of een groot bedrijf, met een organisatie of een sector in gedachten, en u staat open voor dit soort relatie, wat is coaching dan eigenlijk?

Hierop ingaan bracht mij tot het overwegen van de vraag uit de opdracht van David Rock; “Wat is coaching en waarom zou je erom geven?”

Na veel wikken en wegen, volgen hier enkele van mijn online discussies met mijn vele coaching cliënten.

Van tijd tot tijd doe ik zelfs aan coaching – het is een coole vaardigheid, en jij zou het ook eens moeten proberen. Hier zijn de voordelen van het aangaan van deze vorm van relatie

1) Je zult werken met iemand die volledig ‘uit mij’ is Onze geesten hebben beperkte manieren om dingen te zien, tenzij je een nieuwe manier van zien construeert. De opheldering van het probleem van een cliënt hangt af van de bereidheid van een ander om van zichzelf te geven op een dwingende en ondersteunende en herbevestigende manier; maar het is pas wanneer we hebben wat nodig is om ons volledig aan onze cliënten te geven, dat we echt zoveel helderder gaan zien, en in staat zijn om vollediger te zorgen.

2) Een gevoel van doel, richting en prestatieOnsHet gebeurt niet vaak dat ik echt naar mezelf luister – maar daarom is coaching zo waardevol! Als ik niet weet wat er aan de hand is of waar ik naar op weg ben, hoe kan ik dan de ‘go to’ persoon zijn die anderen kan helpen?

3) Een veilige ruimte om te delenEen coach heeft geen licentie nodig en hij/zij kan geen oordeel vellen. Een coach besteedt 90 minuten aan het stellen van feiten en vragen, luistert dan en reageert – het is een omgeving van vertrouwen, openheid en betrouwbaarheid. Een coach werkt met een cliënt om vast te stellen wat het is dat uw cliënt/cliënt op dit moment nodig heeft en wat hij/zij eerder heeft geprobeerd en zo verder. Ze praten open en eerlijk met hun cliënt/cliënt en raken betrokken en enthousiast over wat hun coach ziet in hun cliënt – geen verwijten of gezeur nodig.

4) De kans om te leren over wie je bent en wat je wiltEen doeltreffende coach brengt de domeinen een stimulerende staat van welzijn door je te herinneren aan je doelen, dromen en je uit te nodigen om terug te keren naar het engagement met je “ware en zinvolle doel” een coach ondersteunt je

lees meer:

Coachen voor Coaches

Coach Roermond

 

 

 

 

Coachingsdoelen

Aangezien coaching een zeer breed opkomend beroep is, zou ik de lezer willen adviseren om altijd te beginnen met een langetermijnvisie. Als het glashelder is waar je in de toekomst zou willen zijn, worden je doelen geformuleerd. Er zijn twee soorten coachingsdoelen, opgeschreven doelen en levensdoelen. Het is een goede gewoonte om al het bovenstaande in tijdsbestek in een dagboek te schrijven. Vergeet niet dat de coaching zal plaatsvinden in een reeks van een-op-een gesprekken en vorm van voldoening. Heb je geen tijd nodig voor het realiseren van je doelen? Dat zou je kunnen doen, nietwaar?

Vanuit mijn gezichtspunt is het antwoord nee. Je zou kunnen zeggen dat er geen tijd voor nodig is, omdat je zult leren hoe het moet. Dit is jouw getuigenis om je doel te bereiken. Je zou een geweldige coach zijn om promotie te maken. Uw talent en ervaring zouden u kunnen helpen om achter uw privé-leven te kijken. Je schrijven inspireert je en dan raak je ook gemotiveerd om andere mensen te helpen. Het belangrijkste is dat wanneer je succesvol bent in het coachen, je het leven van andere mensen zult raken en hen zult beïnvloeden.

Coaching opvolgingen

Er zijn twee hoofdgroepen van coachende familie:

De eerste groep is algemene persoonscoaching. De tweede is alle andere soorten coaching.

Wat is het verschil dat ik kan bedenken tussen deze twee groepen coachinggezinnen? Dit is wat ik denk, gebaseerd op mijn eigen ervaring en het observeren van de levens van mensen die ik regelmatig coach:

Het is natuurlijk erg voor de hand liggend, maar niet gemakkelijk te bevestigen. Maar ik weet dat mensen die gezocht worden naar algemene persoonscoaching geen vooruitgang vertonen ten opzichte van een algemeen manager, leidinggevende of een business coach. En mensen die actief zijn in de alle andere groepen van coaching hebben de neiging om sterke punten te ontwikkelen, bekwaamheden te ontwikkelen.

Waar coaches verschillen is in de prestatiebeoordeling en het coachingproces. Coaching is zowel een kort als een langdurig proces. Niet alle coaches zijn hier goed in: goede coaches zijn in staat de vaardigheden van de coachee voorafgaand aan de coachingsessie te beoordelen, terwijl coaches die het moeilijk hebben onvolledige informatie kunnen aanvechten en ongepaste veronderstellingen in twijfel kunnen trekken.

Wat is coaching? Hoe kan het beschreven worden? Ik zou zeggen dat ik het al vele jaren doe. Laten we eerst en vooral gewoon worden te erkennen dat we coaching niet kunnen scheiden als een beroep. Het is gewoon een rol waarbij we verder gaan dan het wachten op een nieuwe medewerker, een nieuw project dat aan een medewerker wordt voorgesteld, een team dat vooruitgang boekt op een project. Het is ook managers meer controle laten uitoefenen, het werkproces verbeteren en focussen op doelen. Leiders kijken naar hun rol in hun eigen professionele ontwikkeling.

Hoe cliché het ook mag klinken, we worden allemaal een coach als we kunnen leiden of je wordt een coach, wat een verschil is dat ik een coach een leider zie worden, dit coachen is een vermogen om het leven van andere mensen ten goede te veranderen.

Het coachingproces resulteert in geïnspireerde prestaties

Soms lijkt het niet moeilijk om een levenspartner of een team voor zo’n team te kiezen, maar DOEL is niet het belangrijkste criterium. Hoe cliché het ook klinkt, “wat doen zij, so what” en “wat doe jij, is genoeg”. Er ontbreekt iets voor sommige volwassenen, wanneer zij op zoek gaan naar iets en naar meer. Een carrière, zelfs alleen thuis werken, is niet genoeg om een nieuw nest-ei, financiële autoriteit of de juiste dokter te vinden. De optie die zeer belangrijk is en de kwestie, die steeds weer opduikt, is dezelfde, op hetzelfde moment: weten of ze het verschil weten tussen te veel en te veel geld. Hoe beter je weet hoe, hoe beter de studenten zijn!

Als het OK is om hulp te vragen en de leerlingen zijn niet bereid om hulp te vragen, dan is een coach het alternatief. Maar eerst en vooral moet je weten hoe je hulp moet vragen, en vooral: hoe je hulp moet vragen aan de juiste personen die je niet zullen bedriegen!!!

Navigation