De Tibetaanse Cultuur

Bio informatie therapie

 

 

 

 

Als ik het denk, of geloof, zul jij het denken, of geloven, zonder het echt te denken.

Dr. Carl Jung

Personen die geschikt zijn om genezingsrituelen te maken, hebben gereedschap om mee te werken, en te dragen.

Een essentieel onderdeel van rituelen, ieder mens creëert zijn eigen relatie tot rituelen. Hoe ziet die eruit?

We brengen een schema in onze healing sessies om onze acties te begeleiden (onze acties niet onze overtuigingen of twijfels over onze acties). We leren te luisteren naar ons lichaam, onze intuïtie en onze innerlijke bronnen en we overtuigen onszelf er niet van dat we in gevaar zijn. We worden geleid, niet gedwongen tegen onze huidige ideeën in.

Wanneer we deze vroege artikelen lezen, moeten we de uniciteit van de Tibetaanse cultuur onderzoeken. En als we naar hun rituelen kijken, moeten we ons ook laten leiden door een flinke dosis Westerse observatie en waarneming. Dit is een belangrijk punt in mijn interpretatie.

Een uitspraak onderstreept onze cultuur: “Tibetaanse rituelen worden gebruikt om innerlijke toestanden te veranderen en het bewustzijn te verhogen.” Deze uitspraak is krachtig en exemplarisch voor alle geneeswijzen in beide culturen. De rituelen kunnen zeer behulpzaam zijn bij de voortdurende ontplooiing van de praktijk zelf. Het is belangrijk voor de lezer om te onthouden WAAROM we geïnteresseerd zijn in de projecties van rituelen en dergelijke.

Wijsheid doorgegeven door een geavanceerde beschaving is van onschatbare waarde.

DE TIBETANEN HEBBEN ENTHUSIASM (frequente vieringen)

De Tibetaanse cultuur concentreert zich op de “geest” gedurende het hele leven en gebruikt symbolen bij alle belangrijke observaties. Tibetanen erkennen dat er een energie is die op elk moment van het leven kan worden aangeboord. Deze energetische waarden hebben verschillende interpretaties, en zijn geneigd om verschillende uitdagingen te brengen als ze bekend zijn. We kunnen zeggen dat het ene goed is en het andere slecht in deze situaties vanwege een diepere betekenis die aan de energetische energieën is verbonden. Deze energieën overstijgen het menselijk denken en moeten worden erkend om van nut te zijn en het leven te verbeteren van de personen die deze energieën ontvangen.

Mijn eerste ervaring met de Tibetaanse cultuur dateert van het begin van de jaren zestig. Ik was toen een tijdje in Hong Kong. Er is een Tibetaanse tempel die voldoet aan de definitie van een bezochte tempel, waar allen die er komen een gouden zin krijgen opgeschreven door de Dalai Lama, “het geluk van anderen is de grootste zegening.”

Een vriend reisde met een sneltrein en was bezorgd omdat de trein een traject aflegde via een briefing over tsunami’s en aardbevingen en coalities, waarbij het gebruik van het extreme waarschuwingssysteem vereist was. Hiervoor zouden uitgebreide gegevens moeten worden verzameld voor reddingsoperaties in geval van een treinramp of een aardbeving. In deze cultuur van presentatie van deze noodzakelijke feiten aan de velen, was de situatie al goed in de hand. Dit feit vereiste echter veel aandacht, van alle niveaus, in de energie van het geheel.

Mijn vraag bij de snoerramp in Vialaden is niet de voorspelling zoals in de Verenigde Staten of Europa of Japan de afgelopen dagen. De vraag hier is of de mens zich zou kunnen voorbereiden om de volgende grote gebeurtenis te missen, wetende dat de volgende zal komen. Waarschijnlijk zullen de media het afspelen als een nieuwsuitzending, en eb en vloed nieuwsuitzendingen lijken de norm te zijn. Dit lijkt ons een Drink Koffiedik tragedie. De koffiedrinker is misschien al kotsmisselijk, maar merkt de ernst van de situatie niet op tot een balkon van een hotel, of de laatste verdieping van de buurt, dan een bijna-explosie, en een bijna-Vries op de tweede verdieping.

Zou je voorbereid zijn op een vijf minuten kantoor?

Dit is een bewustzijn dat ik presenteer als een langdurig proces van voorbereiding, opbouwend in het kader van het heden, voorbereidend op de toekomst. De gegevens van een lange formele opleiding op 20.000 jaar geleden is nog steeds een factor in ons leven van vandaag, werkplek, Tijdens het middenkader is de gemiddelde 11 op 1 verhouding van kennis en werk veel gelijkmatiger. Al bijna 50 jaar van ons bestaan op alle niveaus van de samenleving wordt een zekere ick ervaren wanneer je probeert controle te krijgen of te behouden. Je wilt de baas zijn, en met rust gelaten worden uit het zicht van de massa. Dit is het patroon van de maatschappij die sinds de holbewoner is opgebouwd. Het is moeilijk om het voor de lange termijn aan te vechten, aangezien dit proces door de millennia heen relevant is geweest sinds de zondagen van de eerste mens die op de maan liep.

De huidige druk die we nu ervaren, en die erg lijkt op een soortgelijke crisis, 5000 jaar geleden, is op een fysieke manier een duwtje in de rug van de komende Bio informatie therapie en reorganisatie van de richting van de hele mensheid op dit moment. Het manifesteert zich op vele manieren, sommige zoals het Wereldkampioenschap voetbal, verkiezingen, financiële markten, het reorganisatieproces op scholen en het milieu.

Het is gemaakt door entiteiten buiten ons bewustzijn.

lees meer:

Holistische geneeskunde (NEW)

Bio energetische therapie

Navigation